Methodologie

1. KIDSTENNIS METHODOLOGIE

                                         

Kidstennis is een initiatief van de Vlaamse Tennisvereniging (VTV) om kinderen op een didactische verantwoorde en speelse manier  te laten kennismaken met de tennissport. Het is een nieuw concept om de kwaliteit van de tennisopleiding in de clubs te verhogen!  De kinderen van 3 tot 12 jaar zijn hierbij de doelgroep.  De kinderen leren op een correcte en leuke manier tennissen en krijgen daar bovenop een Kidsmapje boordevol info en spelletjes, stempelbladen, diploma's en een rackettape (beschermtape). Tot slot worden ook de ouders nauw betrokken in het KidsTennisverhaal. Zij kunnen de evolutie van hun kind op de voet volgen via de kleuren en het leuke diplomasysteem.

 

De opleiding is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal.  Een Kidstennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op een kwaliteitsvolle manier tennissen. Het programma  omvat 4 kleuren en 7 niveaus . Elke kleur en elk niveau binnen deze kleuren, duidt dus op een bepaald vaardigheidsniveau. De beginnende tennisser start in Blauw niveau GO om uiteindelijk Groen te bereiken. De richtleeftijden hieronder zijn voor kinderen die instappen op jonge leeftijd, normaal evolueren, en de stadia jaar na jaar doorlopen. Voor Blauw is dat op 5- of 6-jarige leeftijd. Spelers die bijvoorbeeld op 9-jarige leeftijd beginnen tennissen, zullen ook starten in Blauw en de kleuren op hun snelheid doorlopen. Na het Kidstennis programma te hebben doorlopen, start het kind aan zijn vervolmakingtraject in Maxitennis.

 

WIT

WIT is de ideale voorbereiding op Kidstennis voor kinderen van 4 tot 5j die willen tennissen. Op een plezierige manier worden de psychomotorische vaardigheden van het kind  getraind, veel loop, spring, werp- en vangspelletjes met allerlei leuke materialen. Het kind wordt gestimuleerd  om de mogelijkheden  van zijn lichaam in de ruimte te  ontdekken en de oog-hand coördinatie van het kind wordt getraind.

 

BLAUW (niveaus GO en PRO)

BLAUW is bedoeld voor beginnende tennissers tussen 5 en 7 jaar. Er wordt de kinderen geleerd hoe ze hun racket moeten vasthouden, hoe ze met elkaar kunnen werken en hoe ze de bal op de juiste wijze over het net moeten tikken. Alle basisslagen komen aan bod behalve de bovenhandse opslag. Er wordt gespeeld met een mousse bal over een laag netje en op een terrein van 8,23m bij 2,75m. Voor de gemotiveerde kinderen bestaan er vanaf dit niveau reeds VTV-toernooitjes.

 

ROOD (niveaus GO en PRO)

De richtleeftijd is 7 tot 9 jaar. De juiste tennistechniek in functie van de tactiek wordt nu belangrijk, de racketgrepen veranderen en de bovenhandse opslag wordt geïntegreerd in het slagarsenaal van het kind. Er wordt gespeeld op een terrein van 11m bij 5,5m, het terrein wordt dus  groter en de ballen worden kleiner en zwaarder. Het kind wordt getraind om de bal  gecontroleerd te kunnen sturen in verschillende richtingen.

 

ORANJE (niveaus GO en PRO)

De richtleeftijd is 9 tot 10 jaar. Oranje is de tussenstap tussen het mini-terrein en het "grote" terrein. Met de beschikbare techniek moet je  nu een tactische opdracht kunnen uitvoeren. Het globale spel wordt gespeeld over het echte net op een midi-terrein van 6,5m breed en 18m lang en met een softbal  of midi bal. Vanaf dit niveau bestaat er interclub competitie en de toernooien zijn consulteerbaar op de VTV website.

 

GROEN

Voor 10 en 11-jarigen. Er wordt nu gespeeld op een groot terrein van 8,23m breed en 23,77m lang met een overgangsbal die lichter en zachter is. Tactiek wordt steeds belangrijker.   Alle facetten van het tennisspel komen aan bod, de vastheid in de rally, de aanval en verdediging, het scoren van een punt, opslag en return. Ook het dubbelspel komt aan bod.

Klik op onderstaande link voor nog meer informatie betreffende Kidstennis, zowel voor ouders als voor kind.

http://www.vtv.be/opencms/opencms/kids/kidsIndex.jsp


 


2. RECREATIEF MAXITENNIS METHODOLOGIE

Na de progressies van het Kidstennis, begint de ontwikkelende adolescent aan zijn vervolmakingsjaren in het niveau GEEL. Vanaf nu wordt er gespeeld met een harde bal. Binnen Geel maken we nog eens een onderscheid in niveau tussen Geel Initiatie, Geel Gevorderd en Geel Vervolmaking. 

GEEL

Voor jeugdspelers van 11 tot 18 jaar. Zoals bij de volwassenen wordt er nu les gegeven op een groot terrein en met de normale harde tennisbal. Techniek van het slagenarsenaal wordt verder ingeslepen en tactische principes worden dieper uitgewerkt. Er is ook meer aandacht voor het mentale en conditionele aspect van de tennissport. Een hoge fun factor blijft in recreatief maxitennis uitermate belangrijk. 

 


3. COMPETITIE TENNIS U10 / U18 METHODOLOGIE

COMPETITIE

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kunnen kinderen door de trainers van de tennisschool geselecteerd worden voor het volgen van competitietrainingen. In de vroege jeugdjaren onder de leeftijd van 10 jaar (U10) speelt en traint het kind op een miditennisterrein, zie niveau Oranje voor de afmetingen van het veld. Vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar, wordt de overstap gemaakt naar het maxiterrein en spreken we van de leeftijdsgroep onder 18 jaar (U18). De intensiteit en trainingsfrequentie ligt hier een heel stuk hoger dan bij het recreatief tennis. We spreken hier over minimaal 2 trainingen  tot 4/5 trainingen inclusief conditietraining, privaattraining en mentale training. Er wordt in competitie gewerkt vanuit de Game Based Approach, en een training wordt uitgewerkt vanuit de GAG methode : vertrekkende vanuit de Globaalsituatie, naar Analytische deeloefeningen, om opnieuw terug te komen naar het resultaat in de Globaalsituatie. De individuele speler wordt benaderd vanuit een profielanalyse, waarbij werkpunten, mijlpalen en doelstellingen jaar per jaar worden vastgelegd. 

Voor Competitie tennis spelen beschikbaarheid van kind en ouders, aangeboren talent, sportmentaliteit en gedrevenheid  een belangrijke rol in de selectie. Het kind dat wordt geselecteerd voor competitietraining, dient aan te treden in de jeugdinterclubploegen, en dient minimaal 8 officiële jeugdtoernooien te spelen op jaarbasis.  Zijn gestage progressie dient het kind aan te tonen door het behalen en stijgen in klassement.

 

 

 

TOP